A nap minden órájában állunk kedves vendégeink rendelkezésére!

3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 35.

tel./fax: 06-46/422-187

e-mail: info@florapanzio.huGoogle térkép megnyitása ebben az ablakban
Google térkép megnyitása külön ablakban


Köszönjük, hogy figyelmével kitüntette lapunkat, és reméljük,
hogy választása eredményeként élményekben gazdag napokat töltött el
gyógyvizéről, vendégszeretetéről híres városunkban és panziónkban.

a Flóra Panzió csapata


Impresszum


1. A szolgáltató neve: Szinva-Play Kft.

2. A szolgáltató székhelye, telephelye: 3519.Miskolc, Miskolctapolcai út 35.

3. A szolgáltató elérhetősége: 46/422-187 info@florapanzio.hu

4. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Miskolci Törvényszék cégbírósága

5. Adószám: 12475780-2-05 

6. Cégjegyzékszám: Cg: 05-09-008288

7. Kamarai tagság: Nincs

8. A tárhelyszolgáltató adatai: Web-Server Kft. 4001 Debrecen, Pf. 526.
E-mail: info@web-server.hu
Telefon: 06 (52) 541-346
Mobil: 06 (20) 335-11-62
Fax: 06 (52) 998-452


Adatvédelmi tájékoztató

A SZINVA-PLAY Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai utca 35.
Az adatkezelő elérhetősége: TELEFON: 06-46/422-187 EMAIL: info@florapanzio.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A SZINVA-PLAY Kft. munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)